Friday, September 4, 2015

Large CPI gathering at r2w demo


Éilíonn na mílte ceart ar uisce

Ghlac na mílte ceard­chumannai, baill d’eagraíochtaí pobail agus daoine eile páirt i léirsiú oll­mhór i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 29 Lúnasa le cur in aghaidh bheartas an rialtais táillí uisce a thabhart isteach mar réamh­ullmhúchán do phríobháidiú na hacmhainne poiblí seo.

Thousands demand the right to water

Tens of thousands of trade unionists, members of community organi­sations and others took part in a massive demon­stration in Dublin on Saturday 29 August to oppose the govern­ment’s plan to intro­duce charges for water as a prelimi­nary to the privati­sation of this public resource.

No comments:

Post a Comment